Jak ustalić wysokość alimentów?

Posted on

Alimenty są to regularnie wypłacane świadczenia, które przyznawane są najczęściej na członka rodziny: dziecko, żonę, męża, których zadaniem jest zapewnienie możliwości pokrycie codziennych podstawowych potrzeb. Przeznacza się je na edukację najmłodszych członków rodziny, wydatki związane z leczeniem oraz zakupem podstawowych produktów. Jak jednak ustalić jak wysoka ma być to kwota? […]

Read More

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Posted on

W chwili rozpadu małżeństwa, podczas regulacji sytuacji rodzinnej ważne jest zapewnienie odpowiedniej opieki małoletnim. W niektórych przypadkach konieczne jest dokładne przeanalizowanie możliwości obojga rodziców, a jedna ze stron ma prawo wnieść wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca lub matki. Na czym polega taki zabieg? Kiedy się go stosuje? […]

Read More

Czy stwierdzenie nabycia spadku jest obowiązkowe?

Posted on

Śmierć bliskiej osoby zawsze wiąże się z trudnymi emocjami. Niestety jest to sytuacja nie tylko obciążająca psychicznie, ale także wymagająca szeregu formalności. Bezpośrednio ze zgonem łączy się oczywiście spadek, a dotycząca go procedura może wywołać szereg wątpliwości wśród spadkobierców. Jest to zagadnienie skomplikowane i nieoczywiste, dlatego warto wcześniej posiąść odpowiednie informacje. […]

Read More

Jak wygląda mediacja w sprawie rozwodowej?

Posted on

Część osób słyszała zapewne, że małżeństwo składające pozew o rozwód, może być skierowane przez sąd na mediacje. Czy celem mediacji zawsze jest uratowanie małżeństwa? Czy można się na nią nie zgodzić? Jak wygląda ona w praktyce? Wszystkie te wątpliwości wyjaśnimy w dzisiejszym wpisie. […]

Read More

Czy roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu?

Posted on

Czy roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu? Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy mogą żądać wypłaty zachowku w sytuacji, kiedy zostali pominięci w testamencie. Zdarza się jednak, że przed wypłatą należnych świadczeń uprawniony do zachowku umiera. Czy wtedy możliwe jest dziedziczenie prawa do zachowku? Okazuje się, że w niektórych przypadkach dziedziczenie […]

Read More

Co dalej z kredytami we frankach?

Posted on

Co dalej z kredytami we frankach? Większość osób posiadających kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego prawdopodobnie już wie, że 2 września 2021 r.  Sąd Najwyższy w składzie pełnej izby ponownie nie wydał uchwały odpowiadającej na pytania sformułowane przez Prezes Sądu i mającej rozstrzygnąć rozbieżności orzecznicze. Tym razem Sąd zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości […]

Read More

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Posted on

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie? Każdego roku w naszym kraju zawiera się tysiące małżeństw. Niestety, nie wszystkie z nich przetrzymują próbę czasu, a bardzo duży odsetek decyduje się po kilku lub nawet kilkunastu latach na rozwód. Kodeks rodzinny określa, że każde małżeństwo może zostać rozwiązane rozwodem, a sąd ustala, który z małżonków jest […]

Read More

Zasady dziedziczenia. Co warto wiedzieć?

Posted on

Zasady dziedziczenia. Co warto wiedzieć? Prawo spadkowe obejmuje wiele zagadnień, które należy odnieść do konkretnej sprawy i sytuacji, w której znajduje się klient kancelarii adwokackiej. Przede wszystkim warto wiedzieć, że gdy umrze bliska nam osoba możemy spadek po niej zarówno przyjąć, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, jak i odrzucić. […]

Read More

Na czym polega różnica między rozwodem a separacją?

Posted on

Na czym polega różnica między rozwodem a separacją? Rozstanie, niezależnie od przyczyny, zawsze wiąże się ze skrajnymi emocjami. Pomimo tego warto wiedzieć, jakie jest tło i konsekwencje prawne takiego stanu rzeczy. Najważniejsze terminy, czyli rozwód i separacja, czasami są używane zamiennie, choć dzieli je wiele. Jedna z ważniejszych różnic pomiędzy rozwodem a separacją są dalsze […]

Read More