Klienci indywidualni

pomoc w wielu dziedzinach prawa

Oferta Kancelarii skierowana do klientów indywidualnych koncentruje się wokół prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa karnego oraz prawa cywilnego. Obejmuje one takie problemy jak m.in.:

 Sprawy karne

 • obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych przed sądami i organami ścigania;
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym i przygotowawczym;
 • obrona w sprawach „prowadzenia pod wpływem”;
 • obrona w sprawach wypadków komunikacyjnych;
 • reprezentacja interesów pokrzywdzonych w sprawach wypadków komunikacyjnych.

Sprawy spadkowe

 • stwierdzenie praw do spadku;
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • odrzucenie spadku w imieniu dziecka;
 • zachowki;
 • podział majątku spadkowego.

Sprawy cywilne

 • odszkodowanie z tytułu wypadków drogowych, wypadków przy pracy, czynów niedozwolonych;
 • windykacja wierzytelności pieniężnych;
 • zasiedzenie nieruchomości;
 • uwłaszczenie na gruntach rolnych;
 • zniesienie współwłasności;
 • naruszenie posiadania;
 • odwołanie darowizny;
 • rozgraniczenia;
 • konsultacja umów;
 • sporządzanie umów;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • ustanowienie drogi koniecznej.

Sprawy rodzinne

 • rozwody;
 • podziały majątku wspólnego;
 • alimenty;
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka i kontakty;
 • pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa;
 • wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem.

Sprawy wykonawcze

 • odroczenie wykonania kary,
 • zmiana sposobu wykonania kary ograniczenia wolności
 • udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
 • dozór elektroniczny.

Prowadzone przez nas sprawy rodzinne, rozwodowe czy spadkowe są dokładnie analizowane, a adwokat każdorazowo informuje klienta o tym, jakie czynności można podjąć w świetle prawa i jakie mogą być ich skutki prawne. W kwestiach spadków, rozwodów, podziału majątku i innych pomagamy Klientom w takich miejscowościach jak Grójec, Warka i Nowe Miasto nad Pilicą. Ze strony adwokata mogą Państwo liczyć na doradztwo, pomoc w zakresie przygotowywania pism procesowych oraz reprezentację na etapie przedsądowym i sądowym.

Prawo karne

Pomoc adwokata specjalizującego się w prawie karnym rozpoczyna się już w momencie postępowania przygotowawczego i kończy przed sądem każdej instancji. Występuje on w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego we wszystkich sprawach karnych.

Prawo spadkowe

Kwestie dotyczące spraw spadkowych warto skonsultować z adwokatem, który na co dzień zajmuje się prawem spadkowym. Testament, decyzja o jego wykonawcy, przyjęcie, odrzuceniu spadku to tematy, które mogą nieść za sobą daleko idące konsekwencje w życiu spadkobierców. Spadki wywołują też często spory, w których pomóc może adwokat.

Prawo rodzinne

Przy sprawach rodzinnych nieodłącznym elementem są trudne emocje. Dobry adwokat to także specjalista od prawa rodzinnego, który pomaga przejść przez ten okres doradzając optymalne rozwiązania prawne. Rozwody, ustalenie rodzicielstwa, podział majątku, opieka nad małoletnim czy alimenty to przykładowe sprawy, w jakich jest do dyspozycji.

Sprawy rozwodowe

Czas trwania postępowania rozwodowego, jak i jego rezultat są uzależnione od wielu czynników. Na rozwody wpływa m.in. to czy małżeństwo posiadało dzieci, jaki jest powód rozpadu związku oraz przygotowana argumentacja. Adwokat doświadczony w prowadzeniu spraw rozwodowych podchodzi indywidualnie i kompleksowo do każdego przypadku.

Podział majątku

Wspólne dobra materialne stają się często problemem w sprawach rozwodowych. Jeśli obie strony nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, mogą skorzystać z pomocy adwokata. Pomoże on w ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, w rozliczeniu nakładów oraz przygotuje wniosek do sądu w tej sprawie.

Alimenty

W kwestii alimentów celem Kancelarii jest jak najszybsze uzyskanie świadczeń na rzecz dziecka, małżonka czy innej osoby, której przysługuje do nich prawo. Skuteczność adwokata, będąca efektem doświadczeń w wielu sprawach rodzinnych, to atut, który warto wziąć pod uwagę.